Ներկայացվել է «Ղարաբաղի բարբառ»-ը բառարանի էլեկտրոնային տարբերակը

  • Հասարակություն - 20 Սեպտեմբերի 2016, 16:10
Ղարաբաղի բարբառը հայերենի ամենատարածված ու կենսունակ բարբառներից է, որով ներկայում հաղորդակցվում են Արցախում, ինչպես նաև Սփյուռքի որոշ գաղթօջախներում բնակվող հարյուր հազարավոր հայեր։

Բառարանի հեղինակի՝ բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի տեղակալ Արմեն Սարգսյանի խոսքով՝ գիրքը իր երկար ու քրտնաջան 20 տարիների աշխատանքի արդյունքն է:  «Աշխատանքի մտահաղացումը ինձ տվել է իմ գիտական ղեկավարը: Այն ներկայացնում է Ղարաբաղի բարբառի խոսվածքներում գործածվող բառերը, ոճերն ու դարձվածքները», «Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ ասՍ ց նա՝ հավելելով, որ բառահոդվածներն օժտված են քերականական, իմաստաբանական, լեզվաոճական եւ ծագումնաբանական նշումներով ու բացատրություններով, ձեռագիր ու տպագիր աղբյուրներից ու բանավոր խոսքից քաղված անհրաժեշտ վկայություններով:

Ղարաբաղի բարբառն ունի բազմաթիվ ենթաբարբառներ ու խոսվածքներ, որոնք զգալիորեն տարբերվում են միմյանցից։ Որոշ ուսումնասիրողների կարծիքով, Սյունիքի, Տավուշի, Գեղարքունիքի մարզերում տարածված մի շարք խոսվածքներ այդ բարբառի ենթաբարբառներ են։ Մինչև 1980-ական թթ․ վերջը Ղարաբաղի բարբառը խոսվել է նաև Հյուսիսային Արցախում, Գանձակում, ինչպես նաև Բաքվում ու Ադրբեջանի այլ բնակավայրերում։

Ղարաբաղի բարբառի՝ գիտական հետաքրքրություն ներկայացնող տարբեր հարցերի ուսումնասիրությամբ զբաղվել են մի շարք անվանի լեզվաբաններ՝ Հր Աճառյանը, Ա Ղարիբյանը, Գ Ջահուկյանը, Կ Դավթյանը և ուրիշներ։  

«Ղարաբաղի բարբառ»-ը բառարանը նվիրվում է արցախյան շարժման 25-ամյակին: